ทานตะวัน – ฟอร์ด สบชัย Cover by ร้านอาหารลีลาวดีเชียงราย