ดอกไผ่บาน ศิลปิน คาราบาวปาน Cover by ร้านอาหารลีลาวดีเชียงราย