ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ Cover by ร้านอาหารลีลาวดีเชียงราย