คนดีไม่มีวันตาย ศิลปิน ธีร์ ไชยเดช Cover ร้านอาหารลีลาวดีเชียงราย